Sněmovní tisk 834
2.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 10. 2012 jako tisk 834/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 11. 2012 (usnesení č. 317). Zpravodajem určen Bc. Jan Pajer.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 15. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 834/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1525).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)