Sněmovní tisk 802
Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Langšádlová, Lenka Andrýsová, Ivan Fuksa) předložila sněmovně návrh zákona 10. 9. 2012.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 802/0 dne 11. 9. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 9. 2012. Vláda zaslala stanovisko 10. 10. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 10. 2012 jako tisk 802/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Informovanost, Kraje, Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: korupce, rozpočet kraje, účetnictví veřejných institucí, územní samospráva, zveřejnění účtů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)