Sněmovní tisk 795
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 9. 2012 jako tisk 795/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Zpravodajem určen Rudolf Chlad.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1361).Hesla věcného rejstříku: Migrace
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, imigrace, integrace přistěhovalců, migrace, migrační politika, nelegální migrace, vstup cizinců, vzdělávání cizincůISP (příhlásit)