Sněmovní tisk 760
Novela ústav. z. - Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 26. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: Antl M.,Nenutil M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 760/0 dne 30. 7. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 8. 2012. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2012 jako tisk 760/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1331).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 2. 5. 2013 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Náležitosti členů Parlamentu, Soudnictví, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)