Sněmovní tisk 723
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011 (ve srovnání s rokem 2010) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 6. 2012 jako tisk 723/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Zpravodajem určena JUDr. Marie Nedvědová.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1360).Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost občanů, Kriminalita, Pořádek veřejný
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, civilní ochrana, trestná činnost, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, zpráva o činnostiISP (příhlásit)