Sněmovní tisk 706
Novela z.o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Bendl, Pavol Lukša, Jiří Papež, Ladislav Skopal, Pavel Kováčik, Martin Vacek) předložila sněmovně návrh zákona 8. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Bendl P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 706/0 dne 11. 6. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 9. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 7. 2012 jako tisk 706/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 24. 7. 2012. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Lobkowicz a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 36)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 6. 2. 2013 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Pozemkový fond, Převody vlastnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: cena zemědělské půdy, nabytí vlastnictví, převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, státní lesy, zemědělská nemovitost, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)