Sněmovní tisk 694
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 694/0 dne 23. 5. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1167).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 694/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 694/2, který byl rozeslán 10. 7. 2012 v 17:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2012 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1247).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 7. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 399, dokument 399/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako tisk 399/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 399/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 8. 2012 a přijal usnesení č. 308, které bylo rozdáno jako tisk 399/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2012 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 728).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 8. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 8. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 9. 2012.

Zákon vyhlášen 10. 9. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 295/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Kraje, Rozpočet, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, finance místních úřadů, místní daň, obec, obecní rozpočet, rozpočtová politika, územní samospráva

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)