Sněmovní tisk 687
Sml.mezi ČR a vl. Král. Saúdské Arábie o zamez.dvoj.zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 687/0 dne 18. 5. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1197).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 9. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 687/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 687/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1285).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 5. 2012 jako senátní tisk 359/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 274, které bylo rozdáno jako tisk 359/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 6. 2012 a přijal usnesení č. 229, které bylo rozdáno jako tisk 359/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 761).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 2. 10. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 6. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 42/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, Saúdská Arábie, zkrácení daněISP (příhlásit)