Sněmovní tisk 651
Inf. o vojenských cvičeních AČR červenec - prosinec 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2011

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2012 jako tisk 651/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Zpravodajem určen RSDr. Alexander Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 17. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 651/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1177).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (příhlásit)