Sněmovní tisk 600
Novela z. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Soňa Marková, Miroslav Opálka, Vojtěch Filip, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: Marková S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 600/0 dne 10. 2. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 3. 2012 jako tisk 600/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 3. 2012 (usnesení č. 238). Určil zpravodaje: Bc. Marek Šnajdr a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 7. 2012 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1234).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 600/3, který byl rozeslán 26. 10. 2012 v 14:03.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 104).Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)