Sněmovní tisk 593
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: Štětina J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 593/0 dne 3. 2. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 3. 2012 jako tisk 593/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 3. 2012 (usnesení č. 238). Určil zpravodaje: Ing. Igor Svoják, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1219).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 593/3, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1312).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 422, dokument 422/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Zdeněk Schwarz).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 10. 2012 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 422/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 751).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 16. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 385/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Záchranářství, Zákoník práce
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: odměňování, pomoc obětem neštěstí, prémie, první pomoc, zdravotní personál, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)