Sněmovní tisk 569
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdrav. postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Lenka Kohoutová, Jaromír Drábek, Martin Vacek, Petr Gazdík, Vít Bárta, Zbyněk Stanjura) předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: Kohoutová L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 569/0 dne 13. 1. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 9. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 2. 2012 jako tisk 569/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: Miroslava Strnadlová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 3. 2012 na 36. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1055). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 25, usnesení č. 1055).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 3. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 313, dokument 313/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 3. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Radek Sušil) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (MUDr. Václav Vlček).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 3. 2012 a přijal usnesení č. 179, které bylo rozdáno jako tisk 313/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 4. 2012 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 313/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 4. 2012 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 574).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 4. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 4. 2012.

Zákon vyhlášen 7. 5. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 141/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Dávky, Zdravotně postižení občané
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: automobil, motorové vozidlo, péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, tělesně postižený člověk, zdravotně postižený člověk, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)