Sněmovní tisk 552
3.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 12. 2011 jako tisk 552/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 12. 2011 (usnesení č. 205). Zpravodajem určen Mgr. Zdeněk Boháč.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 1. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 552/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1047).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)