Sněmovní tisk 527
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

  • PS

    předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 2. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: Pakosta P.,Juránek S..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 527/0 dne 14. 11. 2011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 11. 2011. Vláda zaslala stanovisko 30. 11. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 11. 2011 jako tisk 527/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: obec, správní celek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)