Sněmovní tisk 292
Novela z. o svobodném přístupu k informacím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 17. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: Hašek Michal.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 292/0 dne 18. 3. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 3. 2011. Vláda zaslala stanovisko 13. 4. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 2011 jako tisk 292/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 14. 7. 2011 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Kraje
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: Jihomoravský, právo na informace, ústřední orgány státní správy, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)