Sněmovní tisk 24
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 9. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: Eybert Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 24/0 dne 22. 7. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 24/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. František Sivera a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 96).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 24/5, který byl rozeslán 22. 3. 2011 v 18:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 230, usnesení č. 516).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 6. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 7. 2011.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 209/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, inženýrské stavby, rozvod elektřiny, rozvod vody, silniční stavby, stavební povolení, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)