Sněmovní tisk 209
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 21. 9. 2010. Návrh zákona rozeslán dne 21. 9. 2010 senátorům jako tisk 335/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 9. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Marta Bayerová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 11. 2010 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 335/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 11. 2010 a přijal usnesení č. 388, které bylo rozdáno jako tisk 335/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 9. 2010 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 565).
  Návrh projednán dne 9. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 60).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 22. 12. 2010.
Zástupce navrhovatele: Jonáš V., Bis J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 209/0 dne 29. 12. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 209/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 81, usnesení č. 544).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Rozpočet, Správa obcí a měst, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, elektrická energie, přerozdělování příjmů, regionální finance, rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)