Sněmovní tisk 154
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: Konečná K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 154/0 dne 27. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 25. 11. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 11. 2010 jako tisk 154/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 11. 2010 (usnesení č. 51). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 12. 2010 na 9. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 14. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 158, usnesení č. 233).Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament, Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů parlamentu, Soudnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)