Sněmovní tisk 1080
Novela z. o registrovaném partnerství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2013.
Zástupce navrhovatele: Černochová J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1080/0 dne 14. 6. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 6. 2013. Vláda nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Vztahy partnerské
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, adoptované dítě, příbuzenský vztah, registrované partnerství, rodina, rodinné právo, sexuální menšina

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)