Sněmovní tisk 1016
N.z. o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Klasnová K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1016/0 dne 6. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 29. 5. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 5. 2013 jako tisk 1016/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Příspěvky státní, Sport
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, olympijské hry, sport, sportovní událost, vyznamenání, zvláštní dávkyISP (příhlásit)