Sněmovní tisk 1014
Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1014/0 dne 2. 5. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 5. 2013 (usnesení č. 376). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 6. 2013 na 54. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1716).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 5. 2013 jako senátní tisk 92/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Zdeněk Schwarz) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 19. 6. 2013 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 92/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 6. 2013 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 92/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Německo, neodkladná lékařská péče, pohraniční oblast, přeshraniční spolupráce, první pomocISP (příhlásit)