Sněmovní tisk 1008
Novela z. - energetický zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: Bárta V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1008/0 dne 30. 4. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 29. 5. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 5. 2013 jako tisk 1008/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Energetika, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dodávka, elektrárenský průmysl, elektrárna, tepelná energie, zásobování energií

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)