Sněmovní tisk 651
3.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 11. 2008 jako tisk 651/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 11. 2008 (usnesení č. 313). Zpravodajem určen Mgr. Milan Bičík.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 3. 2. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 651/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 994).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 7. 11. 2008 jako senátní tisk 345/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 1. 2009 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 345/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)