Sněmovní tisk 766
V.n.z. o kontrole obchodu s výrobky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 766/0 dne 8. 9. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2004 (usnesení č. 326). Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1517).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 766/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 766/2, který byl rozeslán 24. 3. 2005 v 14:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 151, usnesení č. 1620).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 4. 2005.
  Návrh zákona 6. 5. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2005 poslancům jako tisk 766/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2005 poslancům jako tisk 766/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 316, usnesení č. 1714).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 6. 2005.

Zákon vyhlášen 16. 6. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 228/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evropská unie, Obchod zahraniční, Zabezpečení sociální, Zbraně

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dovozní politika, dovozní povolení, kontrola dovozu, obchod se zbraněmi, přibližování legislativy, trh zboží, vývozní povolení, zahraniční obchod

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)