Sněmovní tisk 745
V.n.z. o trestní odpovědnosti právnických osob - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 745/0 dne 10. 8. 2004.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 40)

  • 1

    1. Čtení proběhlo 2. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 28, usnesení č. 1327).Související tisk: 746 (Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - související).


Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: právnická osoba, trestní odpovědnost, trestní sankceISP (příhlásit)