Sněmovní tisk 737
Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ladislav Skopal, Michal Hašek, Eva Nováková, Eva Nováková) předložila sněmovně návrh zákona 14. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: Skopal Ladislav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 737/0 dne 19. 7. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 7. 2004. Vláda zaslala stanovisko 18. 8. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2004 jako tisk 737/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Reklama, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: daňový poplatník, parafiskalita, rozhlasové vysílání, veřejná služba

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)