Sněmovní tisk 708
Novela z. o znalcích a tlumočnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 708/0 dne 17. 6. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 6. 2004. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 7. 2004 jako tisk 708/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Soudnictví, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: seznam, tlumočení, trestný čin, znalecký posudek

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)