Sněmovní tisk 670
Novela z. o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Říman) předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: Říman Martin a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 670/0 dne 13. 5. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 11. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 6. 2004 jako tisk 670/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 6. 2004 (usnesení č. 312). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1408).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 670/3, který byl rozeslán 9. 2. 2005 v 11:11.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 243, usnesení č. 1501).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2005.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 167/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, veřejnost zasedání, vyšetřovací komise

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)