Sněmovní tisk 637
N.z. o povinném značení lihu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 637/0 dne 21. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Ing. Martin Říman a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1125).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 14. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 637/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 637/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona 22. 9. 2004 na 35. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 637/3, který byl rozeslán 15. 10. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 139, usnesení č. 1355).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 11. 2004.
  Zákon Senátem schválen 9. 12. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 231 pod číslem 676/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Obchod a služby, Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, chemický alkohol, ochrana spotřebitele, označení výrobku, zkrácení daně, značení zboží nálepkami

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)