Sněmovní tisk 632
Novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Langer, Jiří Bílý, Tomáš Kladívko) předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Langer Ivan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 632/0 dne 6. 4. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 5. 2004 jako tisk 632/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 5. 2004 (usnesení č. 295). Určil zpravodaje: JUDr. Marie Rusová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1190).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 82).Hesla věcného rejstříku: Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: ochrana komunikací, ochrana soukromí, trestný čin proti osobám

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)