Sněmovní tisk 621
Roč. účet. závěrka SFRB za rok 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2003 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení

Autor: ministr pro místní rozvoj

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Energetika, Evidence obyvatel, Paliva a maziva, Politika bytová, Vláda České republiky

Deskriptory EUROVOCu: audit, bytová politika, financování rozpočtu, plnění rozpočtu, účetní uzávěrkaISP (příhlásit)