Sněmovní tisk 460
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 26. 9. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 460/0 dne 30. 9. 2003.
  Dodatky doručeny sněmovně 26. 9. 2003.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 30. 9. 2003 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 29). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Miroslav Kalousek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 460/1 (doporučuje schválit).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 676).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 460/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 460/3, který byl rozeslán 2. 12. 2003 v 8:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 675, usnesení č. 793).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal 15. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 151 pod číslem 457/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)