Sněmovní tisk 404
Zpráva o čin. a hospod. Energetického regul. úřadu 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2002

Autor: ERU

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 7. 2003 jako tisk 404/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 7. 2003 (usnesení č. 175). Zpravodajem určen Tomáš Teplík.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 30. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 404/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 735).Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, regulace trhu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)