Sněmovní tisk 389
Výroční zpráva a Účet. závěrka FNM za rok 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2002

Autor: Sobotka Bohuslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Zpráva se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 389/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 7. 2003 (usnesení č. 175). Zpravodajem určen Ing. Martin Kocourek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 9. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 389/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 734).Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Fond národního majetku

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, privatizace, účetní uzávěrka, veřejný majetek, zpráva o činnostiISP (příhlásit)