Sněmovní tisk 361
Informace ČEB za rok 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o financování vývozu se státní podporou za rok 2002

Autor: ČEB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 6. 2003 jako tisk 361/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 6. 2003 (usnesení č. 155).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 25. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 361/1 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 24. 7. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 361/2 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 732).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Obchod zahraniční

Deskriptory EUROVOCu: obchodní politika, podpora vývozu, státní podpora, vývozISP (příhlásit)