Sněmovní tisk 360
Novela z. o krmivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 360/0 dne 12. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 551).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 360/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 360/2, který byl rozeslán 23. 10. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 546, usnesení č. 748).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 11. 2003.
  Zákon Senátem schválen 15. 12. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 1. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 1. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 21/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Krmiva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, krmiva, označení kvality, označení výrobku, výživa zvířat

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)