Sněmovní tisk 321
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Suk Lubomír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 321/0 dne 30. 4. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 5. 2003. Vláda zaslala stanovisko 30. 5. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 6. 2003 jako tisk 321/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 6. 2003 (usnesení č. 151). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Schling a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 6. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 543).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 2. 11. 2004 na 37. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: autobus, bezpečnost silničního provozu, kontrola rychlosti, nákladní vozidlo, povolení k přepravě, pravidla silničního provozu, řidičský průkaz

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)