Sněmovní tisk 255
V. n. z. o místním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 11. 2003.
  Zákon Senátem schválen 15. 12. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 1. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 1. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 22/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Referendum

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: místní volby, obec, referendum, volební systém

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)