Sněmovní tisk 1282
Novela z. o volbách do Parlamentu České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1282/0 dne 7. 4. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 4. 2006 (usnesení č. 574). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 95, usnesení č. 2381).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 4. 2006.
  Zákon Senátem schválen 30. 5. 2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 323/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, parlamentní volby, rozdělení na volební kraje

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)