Sněmovní tisk 1264
Doh. mezi ČR a Bulharskou rep. o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 3. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1264/0 dne 9. 3. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 3. 2006 (usnesení č. 566). Určil zpravodaje: Ing. Jan Schwippel, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 4. 2006 na 55. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2401).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 25. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1264/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: Bulharsko, Česká republika, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)