Sněmovní tisk 1222
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Hašek, Michal Kraus, Jiří Dolejš) předložila sněmovně návrh zákona 21. 12. 2005.
Zástupce navrhovatele: Hašek Michal a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1222/0 dne 22. 12. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 2005. Vláda zaslala stanovisko 19. 1. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 1. 2006 jako tisk 1222/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 1. 2006 (usnesení č. 545). Určil zpravodaje: Ing. Alfréd Michalík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 3. 2006 na 54. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 16. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2321).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1222/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1222/3, který byl rozeslán 21. 4. 2006 v 9:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 18, usnesení č. 2470).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 8. 2006.
  Prezident zákon v zákonné lhůtě nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2006.

Zákon vyhlášen 18. 9. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 443/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Majetek České republiky, Politika sociální, Ústavy sociální péče

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: péče o seniory, sociální zařízení, veřejný majetek, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)