Sněmovní tisk 1214
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Ladislav Skopal, Petr Rafaj, Michal Hašek) předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2005.
Zástupce navrhovatele: Skopal Ladislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1214/0 dne 5. 12. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2005. Vláda zaslala stanovisko 5. 1. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 2006 jako tisk 1214/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2006 (usnesení č. 541). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor, Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2146).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1214/2 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 3. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1214/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1214/4, který byl rozeslán 9. 3. 2006 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 204, usnesení č. 2290).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1214/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1214/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2477).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 7. 6. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1214/7.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1214/8.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Podnikání, Soutěž hospodářská

Deskriptory EUROVOCu: kontrola restriktivních praktik, obchodní filiálka, omezování soutěže, soutěžní politika, soutěžní právo

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)