Sněmovní tisk 1190
Vládní návrh zákona o léčivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1190/0 dne 11. 11. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Určil zpravodaje: MUDr. Jozef Kochan a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2116).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 19. 4. 2006 na 55. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 87, usnesení č. 2378).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Léčiva

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, kontrola léčiv, přibližování legislativy, veterinární lék, zdraví veřejnosti, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)