Sněmovní tisk 1189
Novela z. o veřejných dražbách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1189/0 dne 11. 11. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kala a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2124).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1189/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1189/2, který byl rozeslán 10. 3. 2006 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 339, usnesení č. 2314).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 3. 2006.
  Návrh zákona 19. 4. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2006 poslancům jako tisk 1189/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1189/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (usnesení č. 2473).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 22. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 315/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Dražby, Rozpočet, Správa obcí a měst, Subjekty podnikatelské, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC), Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: aukční prodej, elektronický obchod

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)