Sněmovní tisk 1171
Zpráva o cenové kontrole za rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o cenové kontrole za rok 2004 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 10. 2005 jako tisk 1171/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 10. 2005 (usnesení č. 498). Zpravodajem určen Ing. Petr Rafaj.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 21. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1171/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 20. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 2408).Hesla věcného rejstříku: Ceny, Kontrola

Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, ministerská odpovědnost, parlamentní kontrolaISP (příhlásit)