Sněmovní tisk 1121
Novela insolvenčního zákona - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1121/0 dne 21. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1975).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1121/1, který byl rozeslán 22. 3. 2006.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 81, usnesení č. 2376).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 4. 2006.
  Návrh zákona 30. 5. 2006 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 6. 2006 poslancům jako tisk 1121/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 6. 2006 poslancům jako tisk 1121/3.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 1120 (Vl.n. insolvenčního zákona).


Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: analýza příčin, dluh, konkurz, solventnost, vyrovnání s věřiteli, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (100)ISP (příhlásit)