Sněmovní tisk 1102
Vl. n. z. o sociálních službách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1102/0 dne 7. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Jitka Vojtilová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1864).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1102/2, který byl rozeslán 13. 12. 2005 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1264, usnesení č. 2092).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 1. 2006.
  Návrh zákona 15. 2. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 2. 2006 poslancům jako tisk 1102/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 2. 2006 poslancům jako tisk 1102/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 134, usnesení č. 2263).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 108/2006 Sb.Související tisk: 1103 (Vl. n. z. o sociálních službách - související).


Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Policie, Politika sociální, Síly ozbrojené, Služby zpravodajské, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: orgány veřejné správy, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, sladění sociálních zabezpečení, sociální pomoc, sociální práce, sociální pracovník, sociální služby

Navržené změny předpisů (20)ISP (příhlásit)