Sněmovní tisk 1045
Novela zákona o péči o zdraví lidu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1045/0 dne 21. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: MUDr. Vladimír Říha a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1882).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1045/2, který byl rozeslán 30. 1. 2006 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 787, usnesení č. 2213).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1045/3, který byl rozeslán 10. 3. 2006 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 193, usnesení č. 2289).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 3. 2006.
  Návrh zákona 19. 4. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2006 poslancům jako tisk 1045/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1045/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2478).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 6. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1045/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1045/7.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Péče o zdraví

Deskriptory EUROVOCu: dokumentace, doplněk stravy, lék, lékařské údaje, lidská výživa, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)