Sněmovní tisk 1036
Návrh zákona o přiznání k majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Zuzka Bebarová Rujbrová, Svatomír Recman, Miroslav Grebeníček, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 1. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1036/0 dne 4. 7. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1036/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2113).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1036/2 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1036/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19., 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1036/4, který byl rozeslán 26. 4. 2006.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Přiznání k majetku

Deskriptory EUROVOCu: daň z bohatství, daň z majetku, daň z příjmu fyzických osob, nabytí vlastnictví, soukromý majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)