Sněmovní tisk 1028
Novela z. o ochraně veřejného zdraví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň, Vladimír Říha) předložila sněmovně návrh zákona 28. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1028/0 dne 29. 6. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 6. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1028/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Petr Tluchoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2232).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dnů (usnesení č. 2374).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou .
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ochrana zdraví

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, očkování, prevence nemocí, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)